Предња корица.

Зборник радова Географског института „Јован Цвијић” САНУ
Књига 70, бр. 2

Уредници: Марко Д. Петровић, Горица Станојевић

Година издања: 2020

 

Игор Лешчешен, Драган Долинај, Милана Пантелић, Тамаш Телбис, Гјорги Варга

(ОРИГИНАЛ) HYDROLOGICAL DROUGHT ASSESSMENT OF THE TISZA RIVER

(ПРЕВОД) ПРОЦЕНА ХИДРОЛОШКЕ СУШЕ НА РЕЦИ ТИСИ

Татјана Ђекић, Светлана Ристић, Славиша Стаменковић, Роберт Шајн, Милица Енгелман

(ОРИГИНАЛ) LICHENS AS INDICATORS OF AIR QUALITY IN BALNEOLOGICAL CENTER PROLOM BANJA (SOUTHERN SERBIA)

(ПРЕВОД) ЛИШАЈЕВИ КАО ИНДИКАТОРИ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У БАЛНЕОЛОШКОМ ЦЕНТРУ ПРОЛОМ БАЊА (ЈУЖНА СРБИЈА)

Богдан Гатс, Јарослав Вуклјук, Артур Хорбовиј

(ОРИГИНАЛ) METHODS FOR CALCULATION THE SPATIAL DISTRIBUTION OF THE TERRITORY MEMBERSHIP TO THE URBANIZED BASED ON THE HYBRID NEURAL NETWORK

(ПРЕВОД) МЕТОДЕ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ ПРОСТОРНЕ РАСПОДEЛЕ ПРИПАДНОСТИ УРБАНИЗОВАНE ТЕРИТОРИЈЕ НА ОСНОВУ ХИБРИДНЕ НЕУРОНСКЕ МРЕЖЕ

Марија Цимбаљевић, Милена Недељковић Кнежевић, Дуња Демировић Бајрами, Милосав Дуњић, Хамид Ел Билали, Милица Ранчић Демир

(ОРИГИНАЛ) HOW DO JOB-RELATED CONSTRUCTS DETERMINE EMPLOYEE TURNOVER? SERBIAN HOTELS EXAMPLE

(ПРЕВОД) НА КОЈИ НАЧИН ФАКТОРИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПОСАО УТИЧУ НА ПРОМЕНУ РАДНОГ МЕСТА МЕЂУ ЗАПОСЛЕНИМА? ПРИМЕР ХОТЕЛА У СРБИЈИ

Наташа Симеуновић Бајић, Александра Терзић, Ивана Миловановић

(ОРИГИНАЛ) INTER-ETHNIC MARRIAGES AMONG ANTAGONISTIC NATIONS: POSITIVE MEDIA DISCOURSE ABOUT ALBANIAN WOMEN AND SERBIAN MEN

(ПРЕВОД) МЕЂУЕТНИЧКИ БРАКОВИ ИЗМЕЂУ ПРИПАДНИКА АНТАГОНИСТИЧКИХ НАРОДА: ПОЗИТИВНИ МЕДИЈСКИ ДИСКУРС О АЛБАНКАМА И СРБИМА

Бошко Миловановић, Милан Радовановић, Кристоф Шнајдер

(ОРИГИНАЛ) SEASONAL DISTRIBUTION OF URBAN HEAT ISLAND INTENSITY IN BELGRADE (SERBIA)

(ПРЕВОД) СЕЗОНСКА ДИСТРИБУЦИЈА ИНТЕНЗИТЕТА УРБАНОГ ОСТРВА ТОПЛОТЕ У БЕОГРАДУ (СРБИЈА)

Олга Подра, Халина Левкив, Гана Ковал, Наталија Петришин, Уљана Бобко

(ОРИГИНАЛ) THE IMPACT OF MIGRATION PROCESSES ON THE ECONOMY OF UKRAINE: TRENDS, REASONS, CONSEQUENCES

(ПРЕВОД) УТИЦАЈ ПРОЦЕСА МИГРАЦИЈА НА ПРИВРЕДУ УКРАЈИНЕ: ТРЕНДОВИ, РАЗЛОЗИ, ПОСЛЕДИЦЕ

Милован Р. Пецељ

(ОРИГИНАЛ) THE GEOGRAPHY OF SERBIA

(ПРЕВОД) ГЕОГРАФИЈА СРБИЈЕ

ЦИП