Предња корица.

Зборник радова
Књига 69-2, бр. 2

Уредници: Марко Д. Петровић, Горица Станојевић

Година издања: 2019

 

Мариана Лукић Тановић, Јелена Голијанин, Санда Шушњар

(ОРИГИНАЛ) IMPACT OF POPULATION ON THE KARST OF EAST SARAJEVO
(BOSNIA AND HERZEGOVINA)

(ПРЕВОД) УТИЦАЈ СТАНОВНИШТВА НА КАРСТ ИСТОЧНОГ САРАЈЕВА
(БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА)

Милица Лукић, Милица Пецељ, Бранко Протић, Дејан Филиповић

(ОРИГИНАЛ) AN EVALUATION OF SUMMER DISCOMFORT IN NIŠ (SERBIA) USING HUMIDEX

(ПРЕВОД) ПРОЦЕНА ОСЕЋАЈА НЕЛАГОДНОСТИ ТОКОМ ЛЕТА У НИШУ (СРБИЈА) ПОМОЋУ HUMIDEX-А

Татјана Пивац, Ивана Блешић, Сања Kовачић, Снежана Бесермењи, Миха Лесјак

(ОРИГИНАЛ) VISITORS’ SATISFACTION, PERCEIVED QUALITY, AND BEHAVIORAL INTENTIONS: THE CASE STUDY OF EXIT FESTIVAL

(ПРЕВОД) ЗАДОВОЉСТВО ПОСЕТИЛАЦА, ОЦЕНА КВАЛИТЕТА И ПЛАНИРАНО ПОНАШАЊЕ: СТУДИЈА СЛУЧАЈА ФЕСТИВАЛА EXIT

Јелена Тепавчевић, Уна Миљанић, Милан Брадић, Сава Јанићевић

(ОРИГИНАЛ) IMPACT OF LONDON RESIDENTS’ SOCIODEMOGRAPHIC
CHARACTERISTICS ON THE MOTIVES FOR VISITING NATIONAL PARKS

(ПРЕВОД) УТИЦАЈ СОЦИОДЕМОГРАФСКИХ КАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВНИКА
ЛОНДОНА НА МОТИВЕ ЗА ПОСЕТУ НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОВИМА

Марија Цимбаљевић, Дуња Демировић, Никола Вуксановић, Никола Милентијевић, Анатолиј А. Јамашкин

(ОРИГИНАЛ) A GIS-BASED ANALYSIS OF TOURIST DISTRIBUTION IN MONTENEGRO

(ПРЕВОД) АНАЛИЗА ТУРИСТИЧКЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ У ЦРНОЈ ГОРИ ПОМОЋУ ГИС-А

Марија Дробњаковић

(ОРИГИНАЛ) METHODOLOGY OF TYPOLOGICAL CLASSIFICATION IN THE STUDY
OF RURAL SETTLEMENTS IN SERBIA

(ПРЕВОД) МЕТОДОЛОГИЈА ТИПОЛОШКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ У СТУДИЈИ
РУРАЛНИХ НАСЕЉА У СРБИЈИ

Александар Ваљаревић, Жарко Мијајловић, Драгица Живковић, Маја Нововић,
Марија Михајловић

(ОРИГИНАЛ) GIS METHODS AND ANALYSIS OF ARCHAEOLOGICAL LAYERS
IN THE TOPLICA DISTRICT (SERBIA)

(ПРЕВОД) ГИС МЕТОДЕ И АНАЛИЗА АРХЕОЛОШКИХ СЛОЈЕВА
У ТОПЛИЧКОМ ОКРУГУ (СРБИЈА)

ЦИП