Предња корица.

Клизишта на територији града Јагодине

Књига 79

ISBN 978-86-80029-44-3

UDK 551.435.627(497.11) 624.131.537(497.11)
Година издања: 2010
Аутори: Марко В. Милошевић
Уредник: Тивадар Гаудењи

 

 

 

Монографија представља оригинално научно дело које разматра системску појава клизишта на територији града Јагодине, са посебним фокусом на догађаје из марта 2006. године када је забележена активност већег броја клизишта. Ова клизишта су угрозила преко 45 домаћинстава и саобраћајница у селима Добра Вода, Дубока, Шантаровац, Шуљковац и Доњи Рачник. Методолошки приступ проучавању клизишта и процеса клизања терена, значајно је поље истраживања динамичке и антропогене геоморфологије и географије.

Преузмите књигу у пдф формату: gijc_pi_079_marko_v_milosevic_srp.pdf