Предња корица.

Управљање опасним отпадом - планирање, организација, функционисање система

Књига 80

ISBN 978-86-80029-50-4

UDK 628.4.045
Година издања: 2010
Аутори: Милена Панић
Уредник: Жељко Бјељац

 

 

Монографија «Управљање опасним отпадом – планирање, организација и функционисање система» бави се постојећим проблемима генерисања и нагомилавања опасног отпада, уз изостанак формирања адекватне инфраструктуре за управљање истим и Републици Србији. Ауторка указује и на немогућност развијања свести о опасном отпаду на друштвеном и индивидуалном нивоу, као и потреби за укључивањем у европске и светске токове, уз неопходност увођења драстичних промена у однос према опасном отпаду.Последње деценије 20. века протекле су у знаку буђења еколошке свести широм планете, чиме су појам животне средине и потреба за очувањем њеног већ значајно нарушеног квалитета дошли у први план и добијају на значајној актуелности. Из тог разлога, започет је интензиван рад на индентификацији конкретних проблема који узрокују деградацију и
успостављању смерница за њихову контролу и смањење негативних ефеката. Један од издвојених фактора који директно угрожава ваздух, тло, површинске и подземне воде, али и здравље човека и друге живе организаме, јесте отпад. Како је јасно да се модеран начин живота и рада не може замислити без продукције отпада, намеће се потреба за
формирањем оквира који би омогућио његово одрживо усмеравање са минималним или готово никаквим негативним последицама. Овакав приступ посебно је битан приликом регулисања питања опасног отпада, чије неконтролисано ослобађање у окружење доноси изузетно негативне и дугорочне последице. Међутим, земље у развоју, међу којима и Република Србија, протекле деценије провеле су у фази генерисања и нагомилавања опасног отпада, док је формирање адекватне инфраструктуре за управљање истим, потпуно
изостало. Такође, у поменутим условима, није се могла развити свест о опасном отпаду на друштвеном и индивидуалном нивоу. Данас, потреба за укључивањем у европске и светске токове, наметнула је неопходност увођења драстичних промена у однос према опасном отпаду.

Преузмите књигу у пдф формату: gijc_pi_080_milena_panic_srp.pdf