Предња корица.

Еколошки туризам у заштићеним објектима природе у Банату

Књига 81

ISBN 978-86-80029-51-1

UDK 338.48-6:502/504(497.11), 502.2/.5(497.11)
Година издања: 2010
Аутори: Јована Бранков
Уредник: Жељко Бјељац

 

 

 

Монографија „Еколошки туризам у заштићеним објектима природе у Банату” обрађује проблематику изузетно актуелну у развијеним земљама, конкретно одговара на питања односа туризма и заштите природе које је у Србији недовољно разматрано. Основни циљ истраживања је научно објашњење веза које постоје између акција заштите природе и унапређења квалитета животне средине у заштићеним просторима и туристичких кретања на том подручју. Добијени резултати представљају корак у решавању поменутог проблема.

Преузмите књигу у пдф формату: gijc_pi_081_jovana_brankov_srp.pdf