Предња корица.

Туристичке манифестације у Србији

Књига 82

ISBN 978-86-80029-52-8

UDK 338.48-61(497.11)
Година издања: 2010
Аутори: Жељко Бјељац
Уредник: Иван Б. Поповић, Весна Лукић

 

 

Књига Туристичке манифестације Србије је прво опсежно научно дело које се бави манифестационим туризмом на подручју Србије. Аутор у овом делу представља једну нову методологију у валоризацији манифестација, спроводи опсежно истраживање на подручју Србије, врши попис, представља, рангира и класификује преко 2426 традиционалних манифистација. У оквиру туристичке понуде Србије, манифестациони туризам представља врсту туризма која може да допринесе повећању обима туристичке потражње, посебно према природним и антропогеним вредностима туристичког места или региона. У свету се манифестациони туризам, од почетка осамдесетих година 20. века, помиње као посебна индустрија. У Србији, манифестациони туризам, као економски просперитетна врста туризма на значају добија тек половином прве декаде 21. века. Посебно је значајно што се први пут јавља и у стратешким документима, посебно у Стратегији развоја туризма Србије до 2015. године. Услед великог броја манифестација, које се (посебно крајем прве декаде 21. века) све више организују у Србији, указује се потреба категоризације и класификације манифестација, са циљем да се издвоје оне манифестације које према својој атрактивности и посећености имају и туристички значај, а посебно оне које самостално могу бити и бренд дестинације.

Преузмите књигу у пдф формату: gijc_pi_082_zeljko_bjeljac_srp.pdf