Предња корица.

Анализа стамбених преференција у контексту реурбанизације Београда

Књига 86

ИСБН број: 978-86-80029-60-3

Аутори: Јована Тодорић :: Уредник: Дарко Вуковић :: Година издања: 2013

 

Монографија се бави карактеристикама и специфичностима трансформација социјално-резиденцијалног простора Београда које су одређене бројним факторима током последњих 20-ак година. Конкретно студија испитује негативне тенденције у променама демографске и социјалне структуре
(депопулација, старење становништва, емиграција, пад животног стандарда
итд.), економски, политички, тржишни фактори, приватизација стамбеног
фонда те интензивна стамбена изградња у урбаној и периурбаној зони. Ово
истраживање фокусирано је на социо-економске, демографске и социо-
психолошке детерминанте промена у урбаном језгру (централној зони)
Београда. Аутор констатује да је услед досељавања становника у централну урбану зону, процесом реурбанизације, дошло до значајних, пре свега квалитативних промена у суседству. Процес реурбанизације у овом раду сагледан је из димензије стамбене мобилности појединаца и домаћинстава, њиховог вредновања стамбеног простора, начина живота, одлучивања, ставова и стамбених преференција. Анализа стамбене мобилности (пресељавања становништва) представља важну компоненту урбаних студија.

Преузмите књигу у пдф формату: gijc_pi_086_jovana_todoric_srp.pdf