Предња корица.

Перспективе развоја културне руте "Тврђаве на Дунаву"
у функцији обогаћивања туристичке понуде Србије

Књига 88

ИСБН број: 978-86-80029-61-0

Аутори: Александра Терзић :: Уредник: Жељко Бјељац :: Година издања: 2014

 

Ова књига представља анализу концепта културне руте као средства за унапређење очувања културног наслеђа и могућности искоришћавања ових ресурса приликом развоја туризма. Дефинише принципе и поступке које је неопходно следити како би се креирала културна рута која ће на прави начин презентовати културно наслеђе у складу са принципима одрживог развоја. Извршена је анализа специфичности туризма заснованог на културном наслеђу, при чему се тежило утврђивању услова који имају утицај на формирање туристичке понуде у Србији. У Србији се налази велики број утврђења из различитих историјских периода, која су, због својих изузетних карактеристика, сврстана у категорију културних добара од националног значаја.Уочавање потребе за њиховом ревитализацијом, презентацијом широј јавности и стављањем у туристичку функцију, довело је до спровођења опсежне научне студије и стварања ове публикације.

Преузмите књигу у пдф формату: gijc_pi_088_aleksandra_terzic_srp.pdf