Предња корица.

Туризам Вршачких планина

Књига 89

ISBN 978-86-80029-65-8
Година издања: 2015
Аутори: Жељко Бјељац и Јован Ромелић
Уредник: Александра Терзић

 

 

Монографија „Туризам Вршачких планина“ представља први опширнији
рад о туризму ових планина. Туристички потенцијал Вршачких планина је највећим делом добио на значају због чињенице да се налази у изразито равничарској средини и као такав представља за околно становништво посебну атракцију, посебно као место за групно и индивидуално планинарење, излете, рекреацију уопште или стално и секундарно боравиште. Вршачке планине са својим природним и антропогеографским карактеристикама представљају значајан туристички потенцијал у укупној туристичкој понуди Баната, Војводине и Србије. Као погранична планина, Вршачке планине се налазе у додирној зони Србије и Румуније. Туризам базиран на виноградарству и етнографском богатству Вршачких планина је привредна делатност која има услова да поспеши укупни економски развој овог региона.

Преузмите књигу у пдф формату: gijc_pi_089_bjeljac_romelic_srp.pdf